22. studenoga 2019.

Endodoncija – Liječenje zuba

Endodoncija je grana dentalne medicine koja je dio svakodnevne stomatološke prakse. Uključuje tretiranje zubnih kanala koji više ne sadrže živac. Razlog tome je nekroza (odumiranje) živca ili pulpitis (upala). Simptomatologija upaljenog ili odumrlog živca može biti u potpunosti raznolika pa čak i asimptomatska, a uglavnom ovisi o tome radi li se o akutnoj ili kroničnoj upali. Dobro liječeni zubi temelj su za svaki drugi postupak, bilo da se radi o ispunu, krunici ili zubu koji je nosač mosta.

Kako izgleda terapija?

Terapija započinje kliničkim pregledom i testovima te analizom RTG snimke zuba koja prikazuje anatomiju i morfologiju korijenskih kanala. U Ordinaciji Vuić koristimo suvremenu tehnologiju strojne endodoncije – Protaper i Reciproc Gold Vdw sustav. Strojna endodoncija je u odnosu na klasičnu (ručnu) puno brža i efikasnija. Ona omogućava kvalitetnu instrumentaciju i čišćenje korijenskih kanala te potpuno 3D popunjavanje kanala odgovarajućim punilom.

Što nakon punjenja kanala?

Nakon punjenja kanala uobičajeno je učiniti kontrolnu rentgensku snimku kojom će se prekontrolirati jesu li kanali u potpunosti napunjeni. To je vrlo važno budući da je sustav korijenskih kanala područje koje Vaš stomatolog ne može vidjeti golim okom. Ukoliko je situacija uredna, endodontski liječen zub zatvara se zubnim ispunom.